HOME   
   ABOUT MERITUM   
   CONTACT   
   COMPLETED PROJECTS   
   TECHNICAL INFORMATION
   PHOTO GALLERY   
   ASK A QUESTION   
 
 

 
        +48 58 345 21 58
 

CONTACT

COMPANY’S REGISTRATION DETAILS:
 
SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH
MERITUM Sp.z o.o.

80 – 531 Gdańsk ul. Sucha 25 lok.101
NIP: 957 – 101 – 41 – 41
REGON: 220737919
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy

KRS 0000322489, Kapitał zakładowy 50.000,00 zł

Bank Account:
Bank Millenium S.A. 40 1160 2202 0000 0001 3216 5106
 

OFFICE:

80 – 531 Gdańsk ul. Sucha 25 lok.101
tel / fax: 058 / 345 21 58
 
biuro@meritum-gda.pl


 
QUICK CONTACT:

Grzegorz Romanowski - Sales Specialist:
g.romanowski@meritum-gda.pl

Jakub Węgier- Technical Specialist:
j.wegier@meritum-gda.pl

Marcin Gawecki - Vice President of the Board:
m.gawecki@meritum-gda.pl

Piotr Suchodolski - President of the Board:
p.suchodolski@meritum-gda.pl 

 

 

 

 
      home       about Meritum      contact      completed projects      technical information      photo gallery      ask a question